Regulamin korzystania z serwisu ESARENA

Niniejszy REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO określa warunki nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu. Korzystając z Portalu ESARENA zgadzasz się na warunki zawarte w regulaminie.

Konta

Każdy gracz ma prawo zarejestrować się na Portalu ESARENA. Rejestracja jest bezpłatna i równoznaczna z akceptacją regulaminu Portalu. Tylko osoby mające 13 lat lub więcej mogą korzystać z Portalu esarena.eu

Do założenia konta wymagane jest, aby użytkownik podał:

  • Unikalny nick – po tym polu gracze będą wyświetlani i rozpoznawani na Portalu ESARENA. Nie mogą to być wyrazy obraźliwe. W przypadku wykrycia takich sytuacji, administratorzy mogą zbanować dane konto;
  • Adres e-mail – będzie potrzebny do potwierdzenia rejestracji oraz może być pomocny w przypadku zmiany lub odzyskania hasła. Będzie również służył do kontaktu z administratorami serwisu ESARENA. Nie będzie on udostępniany podmiotom trzecim;
  • Hasło – Zalecamy, aby hasło miało przynajmniej 6 znaków, zawierało wielkie i małe litery oraz co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny. Hasło jest znane tylko użytkownikowi, który rejestruje dane konto. Administratorzy nie mają wglądu w hasła użytkowników i nigdy nie będą prosić o ich podanie. Użytkownik nie powinien podawać hasła osobom trzecim!

Każdy zarejestrowany użytkownik będzie mógł powiązać swoje konto Portalu ESARENA z kontem danej gry w celu ułatwienia rozgrywania meczy w Ligach lub Turniejach. Uwaga: jedno konto Portalu ESARENA może zostać przypisane do jednego konta w grze. Oznacza to, iż nie można jednego konta gry, np. League of Legends, podpiąć pod kilka kont w Portalu ESARENA.

Konta nieużywane przez ponad 180 dni mogą zostać usunięte bez powiadamiania o tym użytkownika.

W wypadku włamania się na Portal ESARENA, nie odpowiadamy za skradzione dane osobowe. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby taka sytuacja nie miała miejsca i dane były odpowiednio zabezpieczone. .

Ligi i Turnieje

Każdy gracz zapisany do Ligi lub Turnieju zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w rozgrywkach. Jednocześnie w przypadku Turniejów zobowiązany jest do terminowego rozgrywania pojedynków. Każda próba uchylania się od tego podpunktu skutkować może nałożeniem kary czasowej na rozgrywanie meczy lub zbanowaniem konta. Każda Liga i Turniej posiadają własne zasady, dlatego gracze zobowiązują się do ich przestrzegania. (Uwaga: Zasady w Ligach lub Turniejach mogą różnić się między sobą, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się zasadami przed przystąpieniem do uczestnictwa w rozgrywkach).

Każdy gracz zobowiązuje się do grania fair-play, tzn:

  • Gracze powinni szanować się nawzajem;
  • Zabronione jest oszukiwanie podczas meczy;
  • Zabronione jest wyzywanie, poniżanie oraz inne formy agresji wobec innych graczy;
  • Zabronione jest korzystanie ze skryptów lub innych „cheatów” ułatwiających rozgrywanie pojedynków;
  • Wszelkie próby/formy oszustwa ze strony graczy będą karane.

W przypadku, gdy administratorzy zauważą (lub wpłynie do nich skarga), iż któryś z użytkowników złamał obowiązujące zasady, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, o których mowa jest dalej. Zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie. Może zostać na taką osobę nałożone ostrzeżenie, kara czasowa (blokada) na rozgrywanie pojedynków lub ban permanentny na korzystanie z konta na Portalu ESARENA. Taka sytuacja może mieć miejsce bez ostrzeżenia gracza. Wszelkie sprawy dotyczące reaktywacji konta lub wyjaśnienia sprawy proszę zgłaszać pod adresem: [email protected]

Nagrody

Każda Liga lub Turniej mogą mieć podane nagrody, jakie czekają na zwycięzców. Portal ESARENA zastrzega sobie prawo do zmian w nagrodach w dowolnym momencie.

Portal ESARENA zobowiązuje się do ogłoszenia, w ciągu maksymalnie 24 godzin od zakończenia danego wydarzenia, listy zwycięzców i osób otrzymujących nagrody.

Każdy gracz zobowiązany jest w ciągu 14 dni odpowiedzieć na wysłane przez administratorów Portalu zgłoszenie (zwykle e-mail) z informacją o otrzymaniu nagrody. W przypadku braku otrzymania odpowiedzi lub braku przekazania kompletu informacji umożliwiających przekazanie nagrody, nagrody przepadają. Jednocześnie oznacza to, iż zwycięzca po upływie 14 dni traci możliwość otrzymania nagrody oraz ubiegania się o zadośćuczynienie w związku z wygraną w rozgrywkach.

Zespół ESARENY zobowiązany jest do wysłania i przekazania nagród rzeczowych, wirtualnych itd. w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników i zwycięzców Ligi lub Turnieju. Pod warunkiem, iż gracze przekażą niezbędne informacje umożliwiające realizację nagród.

W przypadku nagród takich, jak Punkty Riot Points (RP) lub walut znajdujących się w innych grach, Portal ESARENA nie ma wpływu na czas realizacji zlecenia, ponieważ takie punkty są przyznawane za pośrednictwem firm trzecich. My ze swojej strony postaramy się, aby niezwłocznie przekazać zwycięzcom nagrody.

Streaming

ESARENA zastrzega sobie prawo do streamowania rozgrywek za pośrednictwem serwisu. Dotyczy to Lig i Turniejów tworzonych na Portalu ESARENA.

Każdy gracz może również stremować rozgrywki rozgrywane za pośrednictwem Portalu ESARENA pod warunkiem umieszczenia w streamie loga ESARENA, które można pobrać tutaj. Logo musi być umieszczone w widocznym miejscu.

Support

Wszelkie uwagi, skargi dotyczące rozgrywek, graczy itp. można kierować na adres [email protected] Wszelkie sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

Informacje prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ESARENA Paweł Kosowski ww. danych osobowych w celach promocji usług i produktów własnych oraz partnerów ESARENA Paweł Kosowski.

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie w ramach Serwisu prowadzonego przez ESARENA na podany przeze mnie adres e-mail, a także na wewnętrzną pocztę w ramach Serwisu, informacji handlowych (np.: cotygodniowy newsletter, informacje o konkursach i nagrodach).

Masz nową wiadomość.